Информация за услуга

 • Услуга:
  • 779 Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

   Хората с увреждания имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Съобразно потребностите, определени в индивидуалната оценка, хората с увреждания имат право на финансова подкрепа. Финансовата подкрепа се състои от два компонента - месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждането и целеви помощи, съобразно вида на увреждането.
 • На основание на:
  • Закон за хората с увреждания - чл. 20; чл. 68; чл. 69
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1