Информация за услуга

 • Услуга:
  • 778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

   Право на еднократна помощ за ученици записани в първи клас имат семейства, чийто доход е по-нисък или равен на дохода определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 10а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1