Информация за услуга

 • Услуга:
  • 778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

   На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 10а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1