Информация за услуга

 • Режим:
  • 776 Промяна в обстоятелствата в издадени лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове

   Промяна в обстоятелствата в издадени лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове
 • На основание на:
  • Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици (Загл. изм. – ДВ, бр. 26 от 2020 г.) - чл. 35, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1