Информация за услуга

 • Режим:
  • 744 Издаване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

   Сертификат се издават за качеството на минералната вода от конкретно водовземно съоръжение, с цел удостоверяване, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за храните - чл. 67, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1