Информация за услуга

 • Режим:
  • 735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите

   Сертификати за инвестиция клас А, Б и приоритетни проекти се издават от министъра на иновациите и растежа по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции. Сертификатът дава възможност да се ползват финансови и нефинансови насърчителни мерки, с които се подпомагат инвеститорите при изпълнението на инвестиционните си намерения от стартирането на работата по проекта до пускането му в експлоатация.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Насърчаване на малък и среден бизнес
  • На основание на:
   • Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) - чл. 20, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не