Информация за услуга

 • Режим:
  • 3198 Одобряване на общи условия за пренос или разпределение на електрическа енергия

   Предложените от оператора на електропреносната мрежа/оператора на електроразпределителната мрежа общи условия за пренос/разпределение на електрическа енергия трябва да съответстват на нормативно установените изисквания и да осигуряват равнопоставеност между страните.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 104а, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 4
   • Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката - чл. 126
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1