Информация за услуга

 • Режим:
  • 3189 Прекратяване на лицензия по искане на лицензиант

   Прекратява се действието на издадена лицензия за осъществяване на дейност в енергетиката
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 55, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1