Информация за услуга

 • Услуга:
  • 71 Издаване на удостоверение обр. УП-6 за направена/и удръжка/и от пенсия/и и добавка/и

   Издаване на удостоверение обр. УП-6 за направена/и удръжка/и от пенсия/и и добавка/и
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 89
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1