Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3169 Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

   Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или за отмяна на заповедта за признаване на натурална минерална или изворна вода, добивана и бутилирана на територията на трета държава въз основа на уведомление от производителя или вносителя на вода.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 74, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1