Информация за услуга

 • Услуга:
  • 7 Издаване на удостоверение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, получили разрешение по реда на чл. 48 и чл. 40 от ЗЛЗ

   Издаване на удостоверение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, получили разрешение по реда на чл. 48 и чл. 40 от ЗЛЗ
 • На основание на:
  • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 5а
  • Наредба № 16 от 25 април 2007 г.за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция - чл. 3, ал. 6
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1