Информация за услуга

 • Услуга:
  • 693 Издаване на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на лицата, които са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им

   Предоставяне на информация във връзка с трансплантацията при спазване изискванията за защита на личните данни.
 • На основание на:
  • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1