Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3154 Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода

   Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода при:

   1. подадено уведомление от бизнес оператор, за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата;

   2. преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата за срок, по-дълъг от 6 месеца;

   3. при промяна на предназначението на регистрирания обект за бутилиране на изворна вода.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 71, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1