Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3145 Издаване на сертификат за изворна вода от конкретно водовземно съоръжение

   Сертификат се издават за изворна вода добита от конкретно водовземно съоръжение на територията на Република България, с цел удостоверяване, че по произход, състав и свойства изворната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 67, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1