Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

   При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки.
 • На основание на:
  • Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6
  • Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не