Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

   За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV.
 • На основание на:
  • Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2
  • Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не