Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта

   Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири.
 • На основание на:
  • Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4
  • Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1