Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа

   Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.
 • На основание на:
  • Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2
  • Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1