Информация за услуга

 • Режим:
  • 3131 Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз за предоставяне на социална услуга

   Частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица са задължени да уведомят изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги за настъпила промяна на обстоятелствата, удостоверени в издаденият им лиценз, съгласно регламентираните срокове и обстоятелства.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социалните услуги - чл. 31, чл. 155
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1