Информация за услуга

 • Услуга:
  • 661 Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер

   Изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер се извършва, за да се оцени съответствието на техническите характеристики с изискванията, предвидени в нормативната уредба.
 • На основание на:
  • Закон за хазарта - чл. 22, ал. 1, т. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1