Информация за услуга

 • Услуга:
  • 66 Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер

   Изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 91
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1