Информация за услуга

 • Режим:
  • 654 Одобряване на общи условия на договорите за извършване на услугата дялово разпределение.

   Одобряване на общи условия на договорите за възлагане за извършване на услугата дялово разпределение с цел осигуряване съответствие с изискванията на закона и равнопоставеност.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 139в, ал. 2
   • Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката - чл. 133
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1