Информация за услуга

 • Режим:
  • 653 Одобряване на общи условия на договорите за пренос по разпределителните мрежи на природен газ

   Одобряване на общи условия на договорите за пренос по разпределителните мрежи на природен газ с цел гарантиране съответствие на изискванията на закона и защита на правата на клиентите и равнопоставеност
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 183б
   • Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката - чл. 126
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1