Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност

   При изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, административните органи задължително включват в спецификациите изискване към разработчиците да използват хранилище за изходен код и система за контрол на версиите.
   Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи предоставя връзка към хранилището за изходен код със система за контрол на версиите. Заявката за изтегляне на изходен код от Портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи, удостоверява, че кодът е идентичен с публикувания от разработчика, без да е бил модифициран.
 • На основание на:
  • Закон за електронното управление - чл. 58а, т. 1в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1