Информация за услуга

 • Услуга:
  • 634 Приемане на декларация по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

   Заявители на услугата са работодателите, спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони.
 • На основание на:
  • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - чл. 7; чл. 20, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1