Информация за услуга

 • Услуга:
  • 628 Приемане на уведомление за извършена продажба по чл.131 от Закона за данък върху добавената стойност (включително по електронен път)

   Приемане на уведомление за извършена продажба по чл.131 от Закона за данък върху добавената стойност (включително по електронен път)
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 83, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1