Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3048 Издаване на разрешение на физически лица (пробовземачи) за вземане на проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената и за определяне на здравното им състояние

   Вземането на проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената и за определяне на здравното им състояние се извършва от ИАСАС или от физически лица (пробовземачи), които са получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС, от заготвени хомогенни партиди семена. Разрешението се издава на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от ИАСАС.
 • На основание на:
  • Закон за посевния и посадъчния материал - чл. 31, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не