Информация за услуга

 • Услуга:
  • 60 Заверка на осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка за периоди преди 01.07.2015 г. на самоосигуряващо се лице

   В осигурителната книжка се заверява осигурителен стаж и осигурителен доход от контролните органи на НОИ, когато са изпълнени нормативните изисквания за това.
 • На основание на:
  • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) - чл. 19, ал. 4; §. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1