Информация за услуга

 • Услуга:
  • 587 Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки

   На семействата на роднините и близките, в които са настанени деца и чийто средномесечен доход на член от семейството е по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход се предосоставят месечни помощи за оказване на финансова подкрепа и задоволяване на потребностите на децата.
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето - чл. 49
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1