Информация за услуга

 • Услуга:
  • 586 Настаняване на деца в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и издаване на заповед

   Настаняване на деца в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и издаване на заповед
 • На основание на:
  • Закон за закрила на детето - чл. 26
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1