Информация за услуга

 • Услуга:
  • 586 Издаване на заповед за настаняване на деца в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип

   Настаняване на деца в специализирани институции и ползване на услуги резидентен тип до произнасяне на съда се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
 • На основание на:
  • Закон за закрила на детето - чл. 27, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Дата на заличаване:
  • 13.08.2021 г.