Информация за услуга

 • Услуга:
  • 585 Издаване на еднократни разрешителни за международен превоз на товари по реда на чл. 26 от Наредбата № 11 за международни автомобилни превози

   Издаване на еднократни разрешителни за международен превоз на товари по реда на чл. 26 от Наредбата № 11 за международни автомобилни превози
 • На основание на:
  • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 26
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1