Информация за услуга

 • Услуга:
  • 574 Продължаване срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България

   Срокът на лиценза за извършване на превоз на пътници на територията на Република България се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията за упражняване на дейността.
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 8, ал. 3
  • Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България - чл. 11, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1