Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3000 Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

   Промяна на условията, при които е издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 132
  • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси - чл. 31а, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1