Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2999 Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

   Заличаването става със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата или оправомощено от него длъжностно лице по искане на лицето.
 • На основание на:
  • Закон за хората с увреждания - чл. 91, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1