Информация за услуга

 • Услуга:
  • 55 Издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка на съпруг/а от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер или осигурен, който има право на пенсия

   Издаване на разпореждане за отпускане, отказване на добавка на съпруг/а от пенсията на безвестно отсъстващ пенсионер или осигурен, който има право на пенсия
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 98, ал. 1, във връзка с
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 550, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1