Информация за услуга

 • Режим:
  • 2986 Издаване на разрешение за въвеждане на неместни или повторно въвеждане в природата на местни животински и растителни видове и възстановяване на изчезнали популации или подпомагане и стабилизиране на популации в недобро състояние

   За въвеждане на неместни или повторно въвеждане в природата на местни животински и растителни видове се изготвя програма. За да се прецени целесъобразността от изпълнението на програмата се възлага на компетентен научен институт изготвянето на научна експертиза. В зависимост от становището в експертизата се разрешава или отказва въвеждане в природата на животински и растителни видове.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за биологичното разнообразие - чл. 68, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1