Информация за услуга

 • Режим:
  • 2983 Издаване на разрешение за изключения от забраните за ловните видове

   Издава се разрешение за изключения от забраните за лов, използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване, задържане, транспорт и търговия на дивеч.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за биологичното разнообразие - чл. 49, ал. 1, т. 3, Условията и редът за издаване на разрешително са уредени в Наредба № 8 от 12.12.2003г.
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1