Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2971 Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

   Децата без право на наследствена пенсия от починал родител имат право на месечни помощи.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 8е
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1