Информация за услуга

 • Режим:
  • 520 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води

   Издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи или нови съоръжения
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 5; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4