Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2903 Предоставяне на оторизиран достъп за въвеждане, промяна или заличаване на данни в списъка на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия

   Изпълнителната агенция по лекарствата осигурява оторизиран достъп до електронния списък на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, след подаване на заявление по образец.
 • На основание на:
  • Закон за медицинските изделия - чл. 30a
  • Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1