Информация за услуга

 • Режим:
  • 505 Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба

   Международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба (нормативно наричани и "изделия с двойна употреба"), които подлежат на контрол при внос, се получава в случай че държавата на износителя/изпращача изисква такъв сертификат.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 42, ал. 3; чл. 43
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1