Информация за услуга

 • Режим:
  • 505 Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба

   Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 42, ал. 3; чл. 43
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1