Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2896 Приемане на уведомление за разпространение на реклама предназначена за медицински специалисти

   Рекламата, предназначена за медицинските специалисти, се разпространява след подаване на уведомление до Изпълнителна агенция по лекарствата, към което се прилага проект на рекламата.
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 254a
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1