Информация за услуга

 • Режим:
  • 498 Издаване на Лицензия за износ или Сертификат за предварително фиксиране AGREX

   Издаване на Лицензия за износ или Сертификат за предварително фиксиране AGREX
 • На основание на:
  • Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - чл. 9, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1