Информация за услуга

 • Режим:
  • 484 Издаване на разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловнотостопанските райони

   Издаване на разрешение за изграждане на оградени площи в границите на ловнотостопанските райони
 • На основание на:
  • Закон за лова и опазване на дивеча - чл. 8, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1