Информация за услуга

 • Режим:
  • 469 Вписване на промени в регистъра на търговци на едро с медицински изделия

   Изпълнителната агенция по лекарствата вписва в регистъра на лицата, получили разрешение за търговия на едро с медицински изделия, промените в обстоятелствата.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за медицинските изделия - чл. 80, ал. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1