Информация за услуга

 • Режим:
  • 433 Издаване на лицензия за пренос на топлинна енергия

   С лицензията се разрешава осъществяване на дейността пренос на топлинна енергия.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1