Информация за услуга

 • Услуга:
  • 417 Справка за задълженията и плащанията

   Справка за задълженията и плащанията
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 17, ал. 1, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1