Информация за услуга

 • Услуга:
  • 399 Приемане на Декларация образец №4 "Авансово внесени здравноосигурителни вноски"

   Заявители на услугата са лицата заплащащи авансови здравноосигурителни вноски за своя сметка.
 • На основание на:
  • Закон за здравно осигуряване - чл. 40, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1, т. 5; чл. 40, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1