Информация за услуга

 • Услуга:
  • 398 Приемане на декларация за вътрешнообщностна доставка или вътрешнообщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по Закона за данък върху добавената стойност

   Приемане на декларация за вътрешнообщностна доставка или вътрешнообщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по Закона за данък върху добавената стойност
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 101, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1