Информация за услуга

 • Услуга:
  • 390 Приемане на декларация за удостоверяване на неразпореждането с новопридобитите в резултат на преобразуване акции или дялове по електронен път

   Заявител на услугата са чуждестранни юридически лица, които са акционери или съдружници в местни преобразуващи се или придобити дружества, реализирали доходи от придобиване на акции или дялове в резултат на преобразуването.
 • На основание на:
  • Закон за корпоративното подоходно облагане - чл. 149, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1