Информация за услуга

 • Услуга:
  • 386 Приемане на уведомление при прекратяване, прехвърляне на предприятие и преобразуване (включително по електронен път)

   Заявител на услугата са данъчно задължени лица, които възнамеряват да заявят пред Агенция по вписванията прекратяване, прехвърляне на предприятие и преобразуване
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 77
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1